Fitness stroje na sloupu ST – 002

Bradlový sloup.