Fitness stroje na sloupu ST – 014

Pádlovací stroj.