Fitness stroje na sloupu STD – 022/020

Stroj k protažení spodní části těla.