Fitness stroje na sloupu STD – 011/011

Dvě točidla na sloupku.