Fitness stroje na sloupu STD – 011/011/011

Tři točidla se sloupkem