Fitness stroje na sloupu STD – 008/017A

Cvičidla pro ruce.